Bulgarian Tourist Board.com

Historical Destinations


Ancient Tours PDF Print E-mail
Historical & Archaeological Tourism

English

Ancient Weekend

Ancient Weekend

The Varna Nekropolis found in 1972 put new questions marks about the ancient history of Europe. It includes 294 graves, some of them symbolic, many ceramic vessels, idols, knifes, golden objects (the oldest worked gold found till now), jewelries from sea shells and beads. This unknown Varna culture used to live on Black sea coast 5 000 – 4 000 years B.C. For sure it stays at the base of the European civilization, before Egypt and Middle East. We offer to you one weekend to see the place and its treasure and to ask yourself what was the life there really like 7 000 years ago.

1st Day

- arrive at Varna

- accommodation

- dinner at a traditional Bulgarian restaurant

2nd Day

- breakfast

- visit the museum with the treasure of the Varna necropolis

- visit the lake where the necropolis was found

- lunch

- visit the Roman baths (the 4th biggest in Europe)

- time for a beer

3th Day

- breakfast

- visit the dolphinarium

- time to say Good bye and See you soon

Bulgarian

Ancient Weekend

Античен уикенд

Варненският некропол открит през 1972 г. поставя нови въпроси свързани с античната история на Европа. Той включва 294 гроба, някои от тях символични, много керамични съдове, идоли, златни предмети (това е най-старото обработено злато намерено до сега), украшения от мидени черупки и мъниста. Тази непозната култура Варна е живяла по черноморското крайбрежие 5 000 – 4 000 г. пр. Хр. Тя със сигурност стои в основата на европейската цивилизация, преди Египет и Близкия изток. Предлагаме ви един уикенд, с възможност да видите мястото и неговото съкровище, да се запитате какъв е бил битът на хората преди 7 000 години.

Ден 1ви

- пристигане във Варна

- настаняване

- вечеря в традиционен български ресторант

Ден 2ри

- закуска

- посещение на музея с експозиция на съкровището от Варненския некропол

- посещение на Варненското езеро, където е открит некропола

- обяд

- посещение на Римските терми ( четвърти по големина в Европа)

- време за бира

Ден 3ти

- закуска

- посещение на делфинариума

- време да си кажем „Довиждане” и „До нови срещи”